Strömmingsmarknaden i början av 1900-talet

Strömmingsmarknaden är Helsingfors äldsta köpställe, äldre än Salutorget. Strömmingsmarknaden, ursprungligen fisk- och höstmarknaden, har ordnats sedan år 1743. Torghandel idkades ända till början av 1800-talet på Rådhustorget som låg nära nuvarande Senatstorget. Det nuvarande Salutorget var reserverat för köpmännens strandmagasin.