Studenternas fackeltåg på Senatstorget

Studenternas fackeltåg på Senatstorget på Finlands självständighetsdag den 6 december, någon gång på 1970-talet.