Stupade rödas gravvård på Malms begravningsplats

Malms begravningsplats, minnesmärket över dem som för sin övertygelses skull offrat sitt liv i 1918.