Suckarnas bro

Societetshuset byggdes om till stadshus genom en renovering som var klar 1932. Samtidigt byggdes en gångbro över Sofiegatan. Den kallades ”Suckarnas bro” efter sin berömda förebild i Venedig.