Taipale villor 3 och 4

Taipalevillorna 3 och 4 vid vägen till slakthuset. Villorna var belägna på nuvarande Hesperiaesplanaden vid Södra Hesperiagatan 8 och Norra Hesperiagatan 7–9. Fabriksbyggnaden i bakgrunden fanns på nutida adress Tölögatan 26. Det var medicinfabriken Medica som revs i början av 1970-talet. I byggnaden fungerade tidigare Westerlunds karamellfabrik.