Teckning av hungersnöden på 1860-talet

Hungersnöden slog framför allt mot befolkningen på landsbygden. Landsbygdsbefolkningen led på många platser omänsklig nöd. Man försökte lindra hungern med nästan vad som helst, genom att riva bark av träden och tillverka så kallat barkmjöl av det som surrogat för spannmål. Teckning ur den svenska tidningen Fäderneslandet 1867. Teckningen skildrar de hungerår som man återigen upplevde vid den tiden.

Photographer

Period

Materialtyp

Författare

Användarrättigheter

Förvaringsplats