Tekla Hultin

Tekla Hultin (1864–1943) anställdes som ordinarie journalist på Päivälehtis utrikesavdelning 1893. Enligt de manliga kollegorna var Teklas ankomst i arbetsgemenskapen ”först konstig och även lite skrämmande”. En kvinnlig tidningsjournalist var ju fortfarande något sällsynt. Tekla trivdes trots farhågorna i Päivälehtis tjänst i nästan tio år. Tidningsarbetet blev dock inte hennes slutliga uppgift i livet.
Tekla Hultin disputerade som första finländska kvinna för filosofie doktorsgraden 1896 och gjorde sin egentliga karriär i Statistiska Centralbyråns tjänst. Tekla blev även Ungfinska partiets mest synliga kvinnliga politiker och riksdagsledamot.