Tölö sockerbruks personalbostadshus

På adressen Tölögatan 44–48 fanns ett bostadshus för sockerbrukets anställda. Bostäderna var bekväma och moderna på sin tid.