Tölö sockerbruks personalbostadshus

Tölö sockerbruk erbjöd alla sina anställda en personalbostad eller hyresersättning. Det här huset revs, precis som så många andra, och ersattes med ett annat år 1967.