Tölö sockerbruks tomt

Mannerheimvägen. Sned flygbild från Tölöviken mot nordost. I förgrunden syns sockerbrukets tomt med en byggnad i kanten mot Helsingegatan. I mitten Mässhallen, till höger på Tallbackafältet den tillfälliga Mässhallen C, dvs. Folkens hall. I bakgrunden i mitten syns Mannerheimvägen. Bilden är från år 1970.