Tölöviken, båtbrygga på västra stranden

Båtbrygga vid Tölövikens västra strand. På andra stranden står Djurgårdsvillorna 9 och 10.