Tölöviken och Operan

Det länge efterlängtade nya operahuset öppnades år 1993 efter sex år av byggarbeten.