Topeliusparken och Topeliusgatan

I förgrunden Topeliusparken. Till vänster en del av Röda Korsets sjukhus, i högra kanten Tölö kyrka och i mitten höjer sig byggnaderna Topeliusgatan 3b, 3a och 1.