Trafikmärke vid korsningen mellan Aleksis Kivis gata och Sturegatan hösten 2022

Trafikmärke vid korsningen mellan Aleksis Kivis gata och Sturegatan hösten 2022. År 1994 förbjöds genomkörning nattetid på Vasagatan, Åsgatan, Helsingegränden och delvis även på Gustavsgatan. År 1996 utvidgades förbudet till Aleksis Kivis gata. Syftet med förbuden var att begränsa försäljningen av sextjänster och klienternas nattliga trafik i Ås och Berghäll, eftersom den upplevdes som störande. Genomfartsförbuden från 1990-talet gäller fortfarande.

Photographer