Trapphus och Kimmo Kaivantos Kedja

Trapphus i Helsingfors stadshus efter det moderniseringsarbete som Aarno Ruusuvuoris arkitektbyrå genomförde. Till verkets idé hör även de speglar som har placerats ovanför och under verket. De får verket att fortsätta ”i det oändliga”.