Tyska soldater på Salutorget

Intagningen av Helsingfors: Tyska soldater på Salutorget vid Kejsarinnans sten. Maktskiftet i Helsingfors ägde rum 13.4 när tyskarna, som hade anlänt till de vitas hjälp, intog staden.