Uppgifter om fisket i Helsingfors kungsgårds räkenskapsbok från 1558

En sida av Helsingfors kungsgårds räkensakpsbok från 1558. "Fiskienn Laxefiskie wdij Helsingefors med 2 mierdar. Rentade an(n)o 58 lax -5 t(un)nor ferske laxar - 16 st(ycke)n Torske fiskie wdij poijo fierd med 4 torske snöre Torsk - 19 t(un)nor Änu med 4 skotter wti Same fiskie. Rentede Ströming - 2 ½ t(un)na Än wnder Massebij med ½ Nott (Rentade) Ströming - 4 t(un)nor et tusend uti knippan - Crampesill - 7 knippen." Krampesill var torkad vårströmming som såldes i knippen.