Västra Chaussén 5 och 7

Västra Chaussén 5, 7 (Mannerheimvägen 13, 15). Chaussén 5 inhyste ett soppkök (= Hesperiavillan 61 A). Tölö sockerbruk.