Västra Chaussén 6

Västra Chaussén 6 (Mannerheimvägen 34), Tallgrenska villorna, Fjälldal A. Till vänster Tångs butik.