Västra delen av Sandudds begravningsplats under byggnad

Sandudds begravningsplats har grundats år 1828 som Lappvikens begravningsplats. Sedermera har den utvidgats till Främre Tölös och Sandudds områden. Delen som ligger vid Sandudd byggdes strax efter badstranden och invigdes 26.8.1931.