Villor och tvättbryggor på Broholmen

Långa bron och Broholmen cirka 1866. På vänstra sidan om bron finns gelbgjutarmästare G. Lindströms villa och till höger kommerserådet Fredrik Adrian Gadds villa. I förgrunden finns tvättbryggor invid bron.