Vad är Historia Helsingfors för något?

Historia Helsingfors-sajten har satts ihop genom samarbete mellan flera av stadens aktörer. Från Helsingfors stadskansli är Informationsförvaltningsenheten och i synnerhet Stadsarkivet med. Stadens Kultur- och fritidssektorn företräds av Helsingfors stadsmuseum. Stadens Fostrans- och utbildningssektors utvecklingstjänster har också varit med. Författarna är proffs inom historia: forskare, lärare, arkivpersonal, museiarbetare. Projektet sattes igång och leds av Helsingfors stads historiekommitté, som också ger ut en bokserie om Helsingfors historia. Läs mer om Helsingfors stads historiekommitté.(Länk leder till extern tjänst)

Syftet är att ge läsarna ett frikostigt paket kunskap om Helsingfors historia, med sakkunniga artiklar om många olika teman. Artiklarna är uppdelade i tre grupper, nämligen: Helheter, Områden och Vändpunkter. Man hittar dem, och artiklarna och helheterna under dem, i sidornas övre kant. Inom kategorin Helheter beskrivs Helsingfors utgående från vissa teman, såsom vardagsliv, ekonomi och kultur. Inom kategorin Områden handlar det om ställen i Helsingfors. Artiklarna har grupperats enlig stadens officiella indelning i stordistrikt, alltså Södra, Mellersta, Östra (stordistriktet) osv. Med sökfunktionen hittar man uppgifter om ett område genom att skriva in dess namn.

Också bilderna i artiklarna hittar man med sökfunktionen, som finns (med förstoringsglassymbol) både på förstasidan och i övre kanten på sidorna. Sajten innehåller också en karttjänst där man kan jämföra kartor och upptäcka allt möjligt intressant i staden. Likaså ingår länkar till andra onlinetjänster kring Helsingfors historia. Vi försöker välja dessa sajter med omsorg, men det är alltid på besökarens eget ansvar att gå in på dem.

Webbplatsens innehåll växer ständigt. I framtiden kommer portalen att ta upp alla delområden och epoker av Helsingfors historia. Hittade du ingenting om det tema du valde? Redaktionen tar gärna emot konstruktiv respons. Ge respons eller föreslå nytt innehåll.(Länk leder till extern tjänst)

Chefredaktören är FM (kommunikationsvetenskaper), PeM, SVM, FM (litteratur) Eva Sundgren.