Vändpunkter

Huvudstadstatus och europeisering (1809–1859)