Porten till Gamla Kyrkoparken

Porten till Gamla kyrkoparken, alias Pestparken, med en minnesplakett över pestens offer