Armas Lindgrens plan för Helsingfors stadshus

År 1913 ordnades en arkitekttävling om Helsingfors nya stadshus. Bäst placerade sig Armas Lindgrens förslag, som hade mellaneuropeiska rådhus som förebilder. Inte heller detta verk var dock tillräckligt för stadens förvaltning, och Lindgren fick bara andraplatsen i tävlingen. Planen genomfördes aldrig, utan Societetshuset, som hade ritats av C. L. Engel, renoverades och fungerar fortfarande som stadshus.