Avtäckningen av Alexander II:s staty på Senatstorget

Avtäckningen av Alexander II:s staty på Senatstorget 29 april 1894. Under ofärdsåren i början av 1900-talet samlades man till antiryska demonstrationer vid statyn över vad man kallade ”befriartsaren”.