Bitar av fajanskärl

På 1700- och 1800-talet bestod avfallet till största delen av organiskt avfall som förmultnade. Det har inte lämnat särskilt många spår efter sig till våra dagar, bortsett från de bitar av fönsterglas och keramik samt små ben- och metallföremål som har hittats vid arkeologiska utgrävningar.

Photographer

Period