Böle gamla station och stationsbro

Böle gamla station lite innan den flyttades år 1984. Bredvid stationen löper en gångbro.