Flygbild över Skatuddens spets 1970

Sned flygbild från Kronobergsfjärden och Skatuddens östra spets mot sydväst. Till höger Skatudden, till vänster Klippan, Blekholmen och Brunnsparken, i mitten Södra hamnen och till höger Gärdesstaden, Kronohagen och en del av Gloet.