Gammal redogörelse för sjömärken

Redogörelse för sjömärken som hör till holländaren Lucas Waghenaers karta. Många av dem har använts långt in på 1900-talet. En tunna som var förankrad på bottnen och som visade kanten på farleden var ett allmänt sjömärke som Gustav Vasa ville använda också i den farled som ledde till Helsingfors. Bild: John Nurminens samlingar.