Besvärlig rutt från havet till staden

Gammal handskriven dokument med ritade sjömärken
Helsingfors inlopp var ingen enkel rutt för fartygen. Det förklarar för sin del varför Helsingfors inte kunde konkurrera med Tallinn när det låg vid Gammelstadsfjärden, vid mynningen av Vanda å.

På 1500-talet ledde en besvärlig, dåligt utmärkt och fullständigt oupplyst rutt från havet till Helsingfors. Fartyget måste först klara av att ta sig från öppet hav till Mjölö redd och därifrån passera mellan Vargön och Skanslandet till Kronbergsfjärden och vidare till Forsby längst inne i Gammelstadsfjärden. Enligt Gustav Vasa var stadens farled bra, eftersom den gick i riktning mot Tallinn, men han var medveten om hur besvärlig rutten var: han gav i ett brev anvisningar om att inloppet till staden skulle förbättras med kummel och tunnor som förankrats på bottnen och som skulle synas långt ut till havs på samma sätt som i Tyskland. I försvarshänseende var den svåra rutten å andra sidan bra – den var besvärlig också för fienden. Det gick knappast att anlöpa utan lots om man inte kände till rutten. En del av lasterna torde ha lossats i Sandhamn, varifrån de transporterades till Forsby med pråmar.

Ett fartyg som anlände till Helsingfors seglade mellan de träfästningar som låg vid det smala sundet vid dagens Gustavssvärd. När Gustav Vasa besökte Helsingfors byggdes skansar eller fästningar i trä på Vargön – den nuvarande huvudön för Sveaborg – omkring 1555. Staden befästes även med skansar på fastlandet. På Skanslandet har det åtminstone senare också funnits en befästning, eftersom ön hette Skanslandet även på 1600-talet (Samuel Brotherus karta 1690). På 1700-talet hette ön beroende på källan antingen Båklandet – en båk är ett fyrliknande fast sjömärke utan ljus – eller Träskö, som syftar på den insjö som fanns i den inre delen av ön och som var viktig för sjöfarten, eftersom den gav dricksvatten. På den östra sidan om Skanslandet fanns också en seglingsbar farled, som på 1700-talet stöddes med undervattenskonstruktioner. Dessa öar utgjorde den främsta linjen i stadens sjöförsvar, som med tiden utvidgades till de yttersta öarna.

Alkuperäislähde:

Gustav den I Registratur (GIR) 1550, 43, 317

 

Litteratur:

Aalto, Seppo 2013. Krigsstaden: Helsingfors Gammelstads historia 1550-1639. Helsingfors: Otava.(Länk leder till extern tjänst)

Kuisma, Markku 1992. Helsinge sockens historia. II : Från tillkomsten av det gamla Helsingfors till St ora ofreden 1550-1713. Vanda: Vanda stad.(Länk leder till extern tjänst)