Helsingfors som trång passage

Ursprunget till ordet Helsinge har misstänkts vara en trång passage eller en udde, det vill säga ett smalt område eller en ”hals”. Av kartan framgår tydligt att Helsingfors centrum ligger på en udde, med vikar på båda sidorna. Namnet Helsinge (eller Helsinki) användes förstås redan innan staden grundades och syftade då på hela området för dagens Helsingfors och Vanda. Den centrala platsen i denna Helsinge socken var Helsinge kyrka S:t Lars, som ligger alldeles på gränsen mellan Helsingfors och Vanda, öster om Tusbyleden (inringad i det övre högra hörnet av kartan). Strandlinjen är på grund av landhöjningen numera avsevärt längre än för århundraden eller årtusenden sedan. Vanda ådal har således tidigare varit en smal havsvik, vilket även det skulle kunna ge anledning att kalla området en trång passage. Dessutom vet man att invånarna i Helsinge socken aktivt seglade till Tallinn på medeltiden, så ordet skulle även kunna syfta på ett smalt ställe i Finska viken. Kartan är från Helsingfors stads karttjänst kartta.hel.fi.