Inredning i gamla Societetshuset eller det nuvarande stadshuset