Karta över Kronohagen anno 1820

Ovanpå de gamla vägarna och kvarteren har med ljusrött utritats nya rymligare rutstadskvarter och -gator. Med mörkrött är de ställen utritade som redan bebyggts i enlighet med den nya detaljplanen. Tre kyrkobyggnader är utmärkta med varsitt kors, nämligen Ulrika Eleonora kyrka på torget, Nikolaikyrkan norr om torget och ännu lite norrut en stor ortodox kyrka, som aldrig kom att byggas som sådan. I stället byggdes norr om Nikolaikyrkan, nära universitetets bibliotek (nuv. Nationalbiblioteket), en mindre ortodox kyrka, den Heliga Treenighetens. A. F. Granstedt: Plan Charta Över Helsingfors Stad Utvisande Så Väl Dess Ännu Varande Gamla Qvarter Och Gator. Publikationsarkivet Sinetti.

Photographer

Period

Användarrättigheter

Förvaringsplats