Reklam för Bad Central

Badinrättningarna marknadsfördes med hälsoeffekter, men de utgjorde även affärsverksamhet, såsom Bad Central för sin ägare kommerserådet Julius Tallberg. Prominenta affärsmän och gestalter inom bankvärlden träffades under fria former på Bad Central. Badinrättningen var så känd att adressen inte fanns angiven i annonsen. Eftersom den riktade sig till mer förmöget folk annonserade den endast i svenskspråkiga tidningar. Annons i Hufvudstadsbladet 19.8.1901. Historiska tidningsbiblioteket, https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/753434?page=1

Period