Rikslucian i Helsingfors domkyrkas trappor

Nykrönta rikslucian Catrine Karlsson skrider ner för Helsingfors domkyrkas trappor den 13 december 1993. Valet av rikslucia ordnas, och hennes program koordineras, av den svenskspråkiga allmännyttiga organisationen Folkhälsan och av Hufvudstadsbladet, den största svenskspråkiga dagstidningen i Finland.