Stadshusets renoverade lokaler

Efter Aarno Ruusuvuoris sanering representerade stadshusets utsida fortfarande 1800-talets empirestil, men insidan var helt i 1970-talets anda, som inkluderade avskalade, ljusa ytor. Materialen var mångsidiga: betong, sten, metall. Lägg även märke till den avskalade klockan, som många torde känna igen från skolor som är från samma period.