Statsrådsborgen 2004

De korintiska pelarna på Senatshusets fasad är, liksom byggnadens kupol, inspirerade av Pantheon i Rom. Tanken var att visa Senatens roll inom lag och förvaltning. De joniska pelarna på Universitetets huvudbyggnad anspelar på antikens Grekland och vetenskapen och konsten där.