Total Balalaika Show med rockbandet Leningrad Cowboys

Konsertestraden för Total Balalaika Show med rockbandet Leningrad Cowboys och Röda Arméns kör håller på att resas den 12 juni 1993.

Photographer