Vändpunkter

Andra världskriget och återuppbyggnadsperioden (1933–1952)