Vändpunkter

Tillbakagång och förflyttning (1600–1699)