Minnesplatser över året 1918: Södra Haga

Kurt Seibts och Arthur Beukerts monument

Korsningen mellan Labbackavägen och Korpasvägen, Haga

Mellan Labbackavägen och Korpasvägen i Södra Haga finns två tyska soldaters grav. Kurt Seibt och Arthur Beukert som var informatörer i tyskarnas karabinjärregemente stupade 11.4. i strider mot de röda i Södra Haga. Striderna som fördes i Alberga och Södra Haga var tyskarnas och de rödas första sammandrabbningar i samband med ockupationen av Helsingfors. Den 12.4. anföll tyskarna stadens centrum.

Kurt Seibts och Arthur Beukerts minnessten restes på deras grav genast år 1918. På den gråa granitstenen har ingraverats en tysk soldats hjälm och korsade svärd. På stenen finns förutom information om de avlidna dessutom en minnestext på tyska: ”Treue und Dankbarkeit errichtete dieses Denkmal”. På stenens sidor finns på finska och svenska texten: ”Tacksamheten reste statyn”.

 

Källor

Hoppu, Tuomas: Vallatkaa Helsinki. Saksan hyökkäys punaiseen pääkaupunkiin 1918. Gummerus 2013.

Vainio, Seppo: Saksalaiset kaatuneet sotilaat ja muistomerkit Suomessa 1918. Tikkurilan kopiopalvelu 2009.

Helsingfors stadsmuseum HAMs sidor som presenterar offentliga skulpturer i staden