Minnesplatser över året 1918: Observatorieberget

Minnesmärket över ångfartyget Habsburg

I oktober 1918 var det tyska ångfartyget S/S Habsburg på väg från Finland till Tyskland med cirka 650 tyska soldater ombord. På den här resan mötte 123 av dem sitt slut när fartyget den 15:e oktober körde på en mina utanför Dagös kust. År 1939 restes nära Tyska kyrkan på Observatorieberget ett monument över dem som drunknat i S/S Habsburgs olycka. Med monumentet hedrade man förutom dem som dött i ångfartygets undergång alla tyskar som stupat i Finlands inbördeskrig.

Obelisken som är av röd granit har planerats av Gunnar Finne, som också har planerat monumentet över Pellingeexpeditionen som finns på Elisabetsskvären samt graven för de tyska soldaterna i Gamla kyrkoparken.

Alla tyska soldater som stupat i Finland tackas med en text som har ristats på monumentet: “In Finnlands Erde ruhen 383 für dessen Freiheit in J. 1918 gefallene Deutsche Krieger. Suomen maankamarassa lepää 383 vapautemme puolesta v. 1918 kaatunutta saksalaista soturia. I Finlands jord vilar 383 tyska krigare fallna för vår frihet 1918.”

Soldaterna som drunknade med fartyget Habsburg blir ihågkomna med texter på finska, svenska och tyska som finns på monumentets sidor: ”För att tacksamt hedra minnet av de 123 trogna tyska vapenbröderna som 1918 deltog i Finlands befrielse – och som när de uppfyllt sin plikt gick sin död till mötes i Östersjöns vågor den 16 dagen i oktober 1918 när S/S Habsburg förliste. In memoria liberatorum.”

 

Källor

Hentilä, Marjaliisa & Hentilä, Seppo: Saksalainen Suomi 1918. Helsinki. Siltala 2016.

Helsingfors stads konstmuseum HAM:s webbsidor om offentlig konst