Hoppa till huvudinnehåll

Vy upp mot nordvästra hörnet av Senatstorget 1838

Vy upp mot nordvästra hörnet av Senatstorget.
Nikolaikyrkan och universitetets bibliotek (numera Nationalbiblioteket), vilket började byggas 1836, är då ännu inte färdiga. Biblioteksbyggnaden, som ritats av Engel, togs i bruk år 1845. Bibliotekets lokaler växte märkbart år 1906, då annexet Rotunda blev färdigt. Litografi av Fredrik Tengström.

Photographer

Period

Materialtyp

Författare

Användarrättigheter