Hoppa till huvudinnehåll
Helheter

Stadsnatur i förändring

Där människan en gång vandrat har hon också bearbetat sin omgivning. Helsingfors naturliga och byggda landskap har förändrats på många sätt under århundradens lopp, precis som uppfattningarna om naturens betydelse. Dessa artiklar behandlar i synnerhet växelverkan mellan stadsborna och deras omgivning.