Minnesplatser över året 1918: Sandudds begravningsplats

Till minnet av dem som stupat i brödrakriget 1918

I kvarter 22 på Sandudds begravningsplats finns en grav med 34 helsingforsare som stridit på de vitas sida och stupat på andra håll i Finland. Skyddskårens gravområde för dem som stupat på andra håll i Finland utgör ett eget område på Sandudds begravningsplats, medan de skyddskårister som stupat i samband med ockupationen av Helsingfors har begravts i huvudsak i en gemensam grav i Gamla kyrkoparken.

De vitas gravområde har omgärdats av en låg stenkant och var och en av de stupade har sin egen gravsten som följer ett enhetligt uttryck. Från början sköttes gravarna av Helsingfors kvinnors nödhjälpskommitté, men redan under år 1918 flyttades ansvaret över på Helsingfors stad.

På den låga stenkanten som omgärdar gravarna lades år 1994 till minnestavlor på finska och svenska, där det står: “Vuonna 1918 Suomen vapauden ja itsenäisyyden puolesta henkensä antaneiden sankareiden hauta-alue. Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistys kiinnitti muistolaatan 12.4.1994.”---“Helgad viloplats för medborgare vilka 1918 offrat livet för ett fritt och självständigt Finland. Frihetskrigets södra Finlands svenska traditionsförening r.f. 12.4.1994.”

 

Källor

Pehkonen, Marja: Hauraita muistoja Helsingin hautausmailta. Helsingin kaupunginmuseo (Narinkka-sarja) 2008.

Sirola, Anna: Puhukoon paatinen pylväs. Vuoden 1918 vapaussodan sankarihautojen muistomerkit ja vapaudenpatsaat. Väyläkirjat 2017.

Stadsdelar