Kvarteret Lejonet

Stadshuset är en del av kvarteret Lejonet. Detta område som avgränsas av Senatstorget, Salutorget, Sofiegatan och Katrinegatan är en viktig del av Helsingfors förvaltningsmässiga centrum. Det fick sin nuvarande skepnad efter branden 1808 och efter att Helsingfors blev huvudstad 1812. Kvarteret Lejonet finns på en central plats i Helsingfors monumentalcentrum i närheten av havet och handelsrutter. I början av 1900-talet var kvarteret Lejonet centrum för handel och kultur i Helsingfors.

Den äldsta byggnaden i kvarteret Lejonet är Bockska huset, dvs. Gamla rådhuset, som stod klart 1763. Handelsman och rådman Gustav Johan Bock lät bygga huset. Huset omvandlades senare till generalguvernörens tjänstebostad från år 1816 till 1819 och försågs med en tredje våning. Vid omvandlingen fick huset dess fasad med inslag av kejserlig empirestil. Omvandlingen planerades av Carl Ludvig Engel. Även utsidan av de övriga byggnaderna vid Senatstorget gjordes om i empirestil.

Staden köpte Bockska huset 1837 och gjorde det till rådhus. Huset användes även av rådstuvurätten och magistraten 1913–1985. I huset finns den vackra turkosblå Empiresalen. Taket med en uppsjö av detaljer, de eleganta färgerna och förgyllda speglarna vittnar om makten och förmögenheten hos handelsmännen på 1700-talet.

 

 

Fastigheter värda att nämnas är Burtz hus som stod klart 1762 och Hellenius hus som stod klart 1770. De var ursprungligen hem för högt uppsatta Helsingforsbor: Nils Burtz var kommunalborgmästare och handelsman och Carl Hellenius länsskattemästare. Från slutet av 1800-talet till 1986 användes de av Helsingfors polisinrättning. På 2000-talet grundades Helsingfors stads fastighetsutvecklingsbolag Helsingfors Lejon Ab för att utveckla de gamla handelsmannakvarteren mellan Salutorget och Senatstorget till en mer välfungerande del av den levande stadskulturen. Verksamheten vid stadens ämbetsverk flyttades till andra lokaler och lokalerna på gatunivå renoverades och gjordes till allmänna utrymmen. Idag utgörs torgkvarteren av kvarteren mellan Salutorget och Senatstorget samt kvarteren på andra sidan Unionsgatan, som 1820 gavs namnen Elefanten, Lejonet, Noshörningen och Dromedaren. Kvarterets äldsta byggnader är från 1700-talet och finns på Senatstorget södra sida. Idag inrymmer de kaféer, restauranger och små butiker samt Helsingfors stadsmuseum.