Hoppa till huvudinnehåll
Helheter

Stadskultur förr och nu

Staden är en mötesplats, där mänskors intressen, behov och idéer krockas och utvecklas. Ur denna växelverkan uppstår ofta en egenartad kultur, som syns i konsertsalar, på gator och i parker. Artiklarna i det här avsnittet berättar Helsingfors historia via kulturen.