Minnesplatser över året 1918: Gumtäkts botaniska trädgård

Fritz Kemskis grav

Minnesmärket som finns på Jyränkövägen på Gumtäkts botaniska trädgårds område har rests på tysken Fritz Paul Kemskis grav. Kemski var en jägare vid cykelkompaniet i den tyska armén och dog den 12.4.1918 när tyskarna erövrade Helsingfors av de röda. Den största delen av tyskarna som stupade i samband med Helsingfors ockupation begravdes i massgraven i Gamla kyrkoparken, men Kemski begravdes före den gemensamma begravningen. Kemski var den första tysken vars begravning ordnades efter att tyskarna ockuperat Helsingfors och makten i staden hade skiftat.

Några år efter begravningen förde man till Kemskis grav ett träkors från tyskarnas gruppgrav i Gamla kyrkoparken. Nuförtiden reser sig på graven en grå stenhäll. Minnesstenen över Fritz Kemski som ”stupat för Finland” restes under festligheter år 1928 av Gammelstadens skyddskår på dess 10-årsdag. På gravmonumentet har på svart botten ristats en text på tyska: “Hier ruht der Deutsche Jäger Fritz Kemski der 1 Radf. Komp. Jägerbat. 2. am,12.4.1918 für Finnland gefallen”.